TV& VIDEO

Kinh tế thị trường

Thanh toán tiền mặt tiếp tục gia tăng trên toàn cầu

Thanh toán tiền mặt tiếp tục gia tăng trên toàn cầu

VTV.vn - Lượng tiền mặt được đưa vào lưu thông trên thế giới vẫn tiếp tục tăng trong những năm gần đây.