TV& VIDEO

kinh tế toàn cầu

Giám đốc WEF đánh giá về kinh tế Việt Nam

Giám đốc WEF đánh giá về kinh tế Việt Nam

Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã có những chia sẻ về cơ hội và thách thức mà Việt Nam đang và sẽ đối mặt trong một loạt những vấn đề kinh tế toàn cầu hiện nay.