TV& VIDEO

kinh tế toàn cầu

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu

VTV.vn - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Tăng cường vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế luôn được ưu tiên trong các chính sách phát triển của Việt Nam.