kinh tế vĩ mô

Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam dựa trên cơ sở nào?

Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam dựa trên cơ sở nào?

VTV.vn - GDP tăng trưởng nhanh, kinh tế vĩ mô ổn định, vốn FDI vẫn đổ vào sản xuất, dự trữ ngoại hối tăng, nợ công giảm là các cơ sở để Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam.