TV& VIDEO

kinh tế Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư, doanh nghiệp Indonesia

Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư, doanh nghiệp Indonesia

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Indonesia làm ăn lâu dài, ổn định ở Việt Nam.