TV& VIDEO

kinh tế - xã hội

Đổ 6,5 tỷ USD vào Việt Nam: Samsung Display tính gì?

Đổ 6,5 tỷ USD vào Việt Nam: Samsung Display tính gì?

VTV.vn - "Đổ 6,5 tỷ USD vào Việt Nam: Samsung Display tính gì?" là nhan đề bài viết đáng chú ý trên tờ Đầu tư sáng nay (8/2).