kinh tế xã hội

Năm 2017, tổng giá trị sản phẩm vùng Tây Nguyên đạt hơn 165.000 tỷ đồng

Năm 2017, tổng giá trị sản phẩm vùng Tây Nguyên đạt hơn 165.000 tỷ đồng

VTV.vn - Năm 2017, tổng giá trị sản phẩm toàn vùng đạt hơn 165.000 tỷ đồng, tăng hơn 8%; xuất khẩu đạt gần 3 tỷ USD, tăng hơn 22%.