kinh tế

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VTV.vn - 6,6% đó là mức tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2018 mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo.