TV& VIDEO

kinh tế

Trung Quốc tiến hành tổng điều tra kinh tế toàn quốc

Trung Quốc tiến hành tổng điều tra kinh tế toàn quốc

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành "Thông báo về việc triển khai tổng điều tra kinh tế toàn quốc".