TV& VIDEO

kinh tế

Cắt giảm điều kiện kinh doanh góp phần thể hiện quyết tâm đổi mới của Chính phủ

Cắt giảm điều kiện kinh doanh góp phần thể hiện quyết tâm đổi mới của Chính phủ

VTV.vn - Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh được nhận định là động thái góp phần thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong công cuộc đổi mới, cải thiện thể chế.