kính thông minh

Người khiếm thị có thể thưởng thức tranh qua âm thanh

Người khiếm thị có thể thưởng thức tranh qua âm thanh

VTV.vn - Các nhà khoa học Ba Lan đã phát triển một phần mềm đặc biệt, giúp người khiếm thị có thể thưởng thức tranh qua âm thanh.