kỳ họp thứ 5

Lo cơ chế "xin cho" khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quá nhiều quyền

Lo cơ chế "xin cho" khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quá nhiều quyền

VTV.vn - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được giao quá nhiều quyền có thể dẫn tới cơ chế "xin cho".