ký kết

VTV và Bộ NN&PTNT đẩy mạnh hợp tác truyền thông

VTV và Bộ NN&PTNT đẩy mạnh hợp tác truyền thông

Chiều ngày 07/11, lãnh đạo Đài THVN (VTV) và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ký kết hợp tác đẩy mạnh thực hiện thông tin truyên truyền trong lĩnh vực NN&PTNT.