TV& VIDEO

kỷ luật

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.