TV& VIDEO

kỷ luật

Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015

Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015

VTV.vn - Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015 bằng hình thức cảnh cáo.