TV& VIDEO

kỹ năng máy tính

Singapore hiện thực hóa quốc gia thông minh

Singapore hiện thực hóa quốc gia thông minh

VTV.vn - Để người già tự tham gia tích cực vào thời đại kĩ thuật số - đó là hướng đi mà Singapore đang lựa chọn nhằm hiện thực hóa quốc gia thông minh.