Kỹ năng sống

Nâng cao văn hóa ứng xử cho giới trẻ

Nâng cao văn hóa ứng xử cho giới trẻ

VTV.vn - Xây dựng một lối sống lành mạnh, có kiến thức và giúp rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống cho giới trẻ là mục tiêu hướng đến của nhiều gia đình trong xã hội hiện nay.