TV& VIDEO

ký thỏa ước

Lượng khách Việt Nam tới Pháp tăng nhờ thỏa ước lữ hành

Lượng khách Việt Nam tới Pháp tăng nhờ thỏa ước lữ hành

VTV.vn - Lượng khách Việt Nam tới Pháp đang có xu hướng tăng, đặc biệt sau khi thỏa ước lữ hành giữa ĐSQ Pháp cùng 6 công ty du lịch chính thức được ký kết.