TV& VIDEO

lạc nhân

Việt Nam tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ

Việt Nam tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ

VTV.vn - Mới đây, Việt Nam đã chính thức cho phép tiếp tục nhập khẩu trở lại lạc nhân từ Ấn Độ.