TV& VIDEO

Lãi suất huy động

Ngân hàng Nhà nước thống nhất việc tính lãi suất theo năm là 365 ngày

Ngân hàng Nhà nước thống nhất việc tính lãi suất theo năm là 365 ngày

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước quy định số ngày để tính lãi suất năm sẽ được thống nhất chung là 365 ngày.