TV& VIDEO

lãi suất thị trường

Ngân hàng Nhà nước chấn chỉnh các tổ chức tín dụng huy động vốn

Ngân hàng Nhà nước chấn chỉnh các tổ chức tín dụng huy động vốn

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấn chỉnh việc thực hiện lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng.