TV& VIDEO

Lại Văn Sâm

NB Lại Văn Sâm: Hạnh phúc và may mắn khi dẫn dắt Mặt trời bé con

NB Lại Văn Sâm: Hạnh phúc và may mắn khi dẫn dắt Mặt trời bé con

VTV.vn - Nhà báo Lại Văn Sâm cho rằng, việc đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình Mặt trời bé là niềm hạnh phúc và may mắn vì anh có cơ hội gặp gỡ nhiều tài năng nhí ấn tượng.