lái xe máy

1.000 người tuần hành ủng hộ quyền phụ nữ

1.000 người tuần hành ủng hộ quyền phụ nữ

VTV.vn - Khoảng 1.000 người lái xe máy đã tham gia vào cuộc tuần hành ở Thủ đô Paris, Pháp nhằm kêu gọi sự ủng hộ đối với các quyền của phụ nữ.