lái xe

Bộ GTVT yêu cầu tăng thời gian học thực hành lái xe

Bộ GTVT yêu cầu tăng thời gian học thực hành lái xe

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu, cần nghiên cứu tăng thời gian đào tạo học viên lái xe với các bài học về đi đường trường, hay khu đông dân cư.