làm ăn thua lỗ

Phát triển các DN tư nhân đủ lớn để làm trụ cột cho nền kinh tế

Phát triển các DN tư nhân đủ lớn để làm trụ cột cho nền kinh tế

VTV.vn - Trong cơ chế thị trường, một nền kinh tế chỉ lớn mạnh, tự chủ khi có các doanh nghiệp tư nhân đủ lớn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive