TV& VIDEO

Lâm Chí Dĩnh

Trương Bá Chi không đòi tiền cát xê từ Lâm Chí Dĩnh

Trương Bá Chi không đòi tiền cát xê từ Lâm Chí Dĩnh

VTV.vn - Trương Bá Chi được cho biết đã tham gia MV của Lâm Chí Dĩnh một cách miễn phí. Cô không đòi thù lao.