TV& VIDEO

làm chứng minh nhân dân

Người dân khốn khổ vì... đổi chứng minh nhân dân

Người dân khốn khổ vì... đổi chứng minh nhân dân

VTV.vn - Nhiều người phải đi lại rất nhiều lần để bổ sung giấy tờ chỉ vì đổi... chứng minh nhân dân.