TV& VIDEO

lạm dụng Thực phẩm chức năng

Hiểm họa từ việc lạm dụng thực phẩm chức năng tại Mỹ

Hiểm họa từ việc lạm dụng thực phẩm chức năng tại Mỹ

VTV.vn - Việc lạm dụng thực phẩm chức năng được cho nguyên nhân khiến 23.000 trường hợp phải cấp cứu mỗi năm tại Mỹ.