TV& VIDEO

lạm phát

Tăng trưởng GDP cao nhưng vẫn nằm trong kịch bản

Tăng trưởng GDP cao nhưng vẫn nằm trong kịch bản

VTV.vn - Trong chương trình Sự kiện & Bình luận này 21/10, các khách mời đã cùng bàn luận và đánh giá về tình hình tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm và cả năm 2017.