TV& VIDEO

lạm phát

Lạm phát dưới 4% - Điểm sáng của công tác điều tiết giá năm 2017

Lạm phát dưới 4% - Điểm sáng của công tác điều tiết giá năm 2017

VTV.vn - Mức lạm phát (CPI) 2017 của Việt Nam so với năm 2016 tăng 3,53%, thấp hơn mục tiêu kiểm soát của Quốc hội đề ra ở mức 4%.