TV& VIDEO

làm việc chăm chỉ

Các công ty có nên giữ bí mật mức lương trả cho nhân viên?

Các công ty có nên giữ bí mật mức lương trả cho nhân viên?

VTV.vn - Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người đặt ra câu hỏi: liệu việc các công ty giữ bí mật về tiền lương của nhân viên có phải là điều tốt?