TV& VIDEO

làm việc quá sức

Công ty Dentsu (Nhật Bản) bồi thường hơn 21 triệu USD tiền làm thêm giờ

Công ty Dentsu (Nhật Bản) bồi thường hơn 21 triệu USD tiền làm thêm giờ

VTV.vn - Công ty quảng cáo Nhật Bản Dentsu có kế hoạch chi hàng triệu USD cho người lao động, để trả lương làm thêm giờ.