làm việc quá sức

Giảm giờ làm việc sẽ mang lại điều gì?

Giảm giờ làm việc sẽ mang lại điều gì?

VTV.vn - Tránh quá tải, tăng năng suất lao động và giảm tỷ lệ thất nghiệp là 3 lợi ích rõ nhất của việc giảm giờ làm tại nhiều quốc gia trên thế giới.