TV& VIDEO

làm việc quá sức

Nhân viên giảm giờ làm, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản vẫn lãi cao

Nhân viên giảm giờ làm, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản vẫn lãi cao

VTV.vn - Không ít doanh nghiệp Nhật Bản ghi nhận mức lợi nhuận tăng cao, dù nhân viên có thời gian làm việc ít hơn.