lặn biển

Hiểm nguy tai biến trong nghề lặn biển

Hiểm nguy tai biến trong nghề lặn biển

VTV.vn - Nghề lặn biển có thể nói là nghề đổi bát máu lấy bát cơm. Nghề lặn biển thường gặp quá nhiều rủi ro nhưng hầu như ngư dân vẫn không có cách gì để bảo vệ tính mạng của mình