TV& VIDEO

lấn chiếm kênh rạch

Thực trạng nguy hiểm của nhà ven kênh rạch tại TP.HCM

Thực trạng nguy hiểm của nhà ven kênh rạch tại TP.HCM

VTV.vn - TP.HCM đang nỗ lực di dời nhà ven kênh rạch hiện đang trong tình trạng xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cư dân.