TV& VIDEO

lấn lấp

Lấn lấp kênh rạch: Hệ quả khó lường

Lấn lấp kênh rạch: Hệ quả khó lường

VTV.vn - Thời gian gần đây, tình trạng kênh rạch ở TP.HCM bị lấn lấp đang diễn ra ngày càng trầm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và cuộc sống của người dân.