TV& VIDEO

lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống Chile viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống Chile viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VTV.vn - Ngày 9/11, Tổng thống Chile Michael Bachelet đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.