lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 15/6 - 15/8

Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 15/6 - 15/8

VTV.vn - Việc tạm ngừng tổ chức lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2018.