TV& VIDEO

làng Đường Lâm

Trốn nắng, nông dân ra đồng làm việc từ nửa đêm

Trốn nắng, nông dân ra đồng làm việc từ nửa đêm

VTV.vn - Đã gần một tháng nay nông dân ở thôn Mông Phụ, làng Đường Lâm, thị xã Sơn Tây ngày nào cũng ra đồng vào lúc 3h sáng, để trốn cái nóng gay gắt.