TV& VIDEO

Làng nghề

Ứng dụng công nghệ mới - hướng đi tất yếu của làng nghề

Ứng dụng công nghệ mới - hướng đi tất yếu của làng nghề

VTV.vn - Những năm qua, các làng nghề Hà Nội đã chuyển biến mạnh về sản lượng và giá trị sản xuất nhờ ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, thay thế lao động chân tay.