Làng nghề

Du lịch trải nghiệm làng nghề thu hút khách quốc tế

Du lịch trải nghiệm làng nghề thu hút khách quốc tế

VTV.vn - Mô hình du lịch trải nghiệm làng nghề truyền thống, trong đó du khách được trực tiếp tham gia và làm ra các sản phẩm thủ công, thu hút ngày càng nhiều du khách nước ngoài.