TV& VIDEO

Làng nghề

Làm mới sản phẩm - con đường duy nhất để phát triển danh tiếng làng nghề

Làm mới sản phẩm - con đường duy nhất để phát triển danh tiếng làng nghề

VTV.vn - Mặc dù Việt Nam sở hữu một lượng nông sản và sản phẩm truyền thống phong phú, nhưng số lượng các sản phẩm thực sự có ảnh hưởng trên thị trường hiện nay lại rất ít.