TV& VIDEO

lãng phí nhiêt

Tìm hiểu công nghệ quét và phân tích nhiệt

Tìm hiểu công nghệ quét và phân tích nhiệt

Công ty Essess tại Boston (Mỹ) đã cho ra đời công nghệ có thể quét và phân tích lượng nhiệt tỏa ra lãng phí từ các tòa nhà trong thành phố chỉ trong một thời gian ngắn.