TV& VIDEO

làng ven sông

Hội Địa lý Nga làm phim tài liệu về đất nước, con người Việt Nam

Hội Địa lý Nga làm phim tài liệu về đất nước, con người Việt Nam

VTV.vn - Với sự phát triển năng động, Việt Nam tiếp tục trở thành đề tài nghiên cứu được Hội Địa lý Nga quan tâm.