TV& VIDEO

lãnh đạo bệnh viện

56 tỉnh bội chi quỹ bảo hiểm y tế

56 tỉnh bội chi quỹ bảo hiểm y tế

VTV.vn - Tính đến hết tháng 8 đã có 56 tỉnh bội chi quỹ bảo hiểm y tế - số tiền lên tới gần 8.500 tỷ đồng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ chối không thanh toán gần 90 tỷ đồng.