Lãnh đạo Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trí thức, văn nghệ sỹ là hiền tài, nguyên khí quốc gia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trí thức, văn nghệ sỹ là hiền tài, nguyên khí quốc gia

VTV.vn - Sáng 7/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 150 đại biểu đại diện cho các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.