TV& VIDEO

lãnh đạo G7

Lãnh đạo G7 cam kết hợp tác thúc đẩy kinh tế

Lãnh đạo G7 cam kết hợp tác thúc đẩy kinh tế

VTV.vn - Trong ngày họp thứ 2 tại Nhật Bản, các nhà lãnh đạo G7 đã đi đến cam kết, sẽ cùng hợp tác, tìm kiếm sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững cho nền kinh tế thế giới.