TV& VIDEO

lao động giỏi

Ngành văn hóa, thể thao du lịch các tỉnh Đông Nam bộ ký giao ước thi đua năm 2016

Ngành văn hóa, thể thao du lịch các tỉnh Đông Nam bộ ký giao ước thi đua năm 2016

VTV.vn - Ngày 24/2 tại Ninh Thuận, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch các tỉnh Đông Nam bộ tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua ken thưởng năm 2016.