TV& VIDEO

lao động nghèo

Chuyến xe nghĩa tình đưa lao động nghèo về quê ăn Tết

Chuyến xe nghĩa tình đưa lao động nghèo về quê ăn Tết

VTV.vn - 5 chiếc xe nghĩa tình TP. Hồ Chí Minh đã về đến tỉnh Phú Yên. Đó là những chuyến xe ấm tình người, mang đến cho những người lao động nghèo niềm vui khó nói hết thành lời.