TV& VIDEO

lao động nghèo

Lương y 83 tuổi chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

Lương y 83 tuổi chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

VTV.vn - Cứ 3 tháng 1 lần, Lương y Tô Xuân Cổn sẽ dừng chân tại một địa phương và châm cứu miễn phí cho người dân ở đó dù năm nay ông đã ngoài 80 tuổi.