TV& VIDEO

lao động nhập cư

Campuchia siết chặt quản lý lao động nhập cư

Campuchia siết chặt quản lý lao động nhập cư

VTV.vn - Ngày 1/3, Tổng cục Di trú Campuchia đã triệu tập toàn bộ các doanh nghiệp trong và ngoài nước để triển khai công tác quản lý lao động nước ngoài.