TV& VIDEO

Lao động phổ thông

Cuộc sống của lao động Hà Tĩnh ở Dubai

Cuộc sống của lao động Hà Tĩnh ở Dubai

VTV.vn - Thống kê từ các Công ty môi giới xuất khẩu lao động, tại Các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất hiện đang có gần 1000 lao động Hà Tĩnh làm việc.