TV& VIDEO

lao động sang Hàn Quốc

Cảnh giác lừa đảo hỗ trợ thi tiếng Hàn Quốc để đi xuất khẩu lao động

Cảnh giác lừa đảo hỗ trợ thi tiếng Hàn Quốc để đi xuất khẩu lao động

VTV.vn - Người lao động dự thi tiếng Hàn cần cảnh giác với các hình thức hứa hẹn, cam kết về việc thi hộ, thi kèm, nhắn tin đáp án của một số tổ chức, cá nhân để tránh bị lừa đảo.