TV& VIDEO

lao động Việt Nam tại Nhật Bản

33 lao động đề nghị Đại sứ quán tại Nhật Bản giúp đỡ

33 lao động đề nghị Đại sứ quán tại Nhật Bản giúp đỡ

VTV.vn - Ban Quản lý lao động Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vừa nhận được đơn đề nghị giúp đỡ của 33 lao động Việt Nam.