TV& VIDEO

Lào hỗ trợ Việt Nam

Lào hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Lào hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

VTV.vn - Chính phủ và nhân dân Lào đã hỗ trợ nhân dân Việt Nam 257.000 USD để khắc phục hậu quả thiên tai.