TV& VIDEO

Lào

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

VTV.vn - Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị Chính phủ Lào tạo điều kiện để hai bên phối hợp triển khai hiệu quả chương trình hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.