TV& VIDEO

Lễ hội ẩm thực

Ấn tượng Lễ hội ẩm thực đường phố Việt Nam tại LB Nga

Ấn tượng Lễ hội ẩm thực đường phố Việt Nam tại LB Nga

VTV.vn - Với chủ đề "Bếp Việt nơi xứ Tuyết", Lễ hội ẩm thực đường phố Việt Nam lần thứ 2 đem đến cho thực khách tham gia một trải nghiệm ẩm thực Việt Nam ấn tượng.