lễ hội cầu ngư

Thêm 2 di sản phi vật thể cấp quốc gia tại Thanh Hóa

Thêm 2 di sản phi vật thể cấp quốc gia tại Thanh Hóa

VTV.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới ban hành Quyết định số 2459 về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive