TV& VIDEO

lễ hội cầu ngư

Thêm 2 di sản phi vật thể cấp quốc gia tại Thanh Hóa

Thêm 2 di sản phi vật thể cấp quốc gia tại Thanh Hóa

VTV.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới ban hành Quyết định số 2459 về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.