Lễ hội hoa Tam giác mạch

Những lễ hội hoa đặc sắc tháng 12

Những lễ hội hoa đặc sắc tháng 12

VTV.vn - Lễ hội cỏ hồng, Lễ hội hoa Tam giác mạch đang diễn ra tại Đà Lạt và Hà Giang.