TV& VIDEO

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên hợp quốc