TV& VIDEO

Lê Như Tiến

Khi tin giật gân, câu khách "núp bóng" tin "văn hóa"

Khi tin giật gân, câu khách "núp bóng" tin "văn hóa"

Sốc - Sến - Hở có thể coi là trào lưu để câu độc giả, nhưng trào lưu này lại được núp bóng dưới 2 cụm từ rất ý nghĩa: Văn hóa.